พระพิฆเณศ/elephant-headed god

พระพิฆเณศ  ทำจากนิลแท้ทั้งองค์ ขนาดองค์สูง 15 เซนติเมตร ฐานกว้าง 12 เซนติเมตร ขายพร้อมฐานไม้หุ้มด้วยกํามะหยี่แดงและกรอบกระจก