อัญมณีเสริมบารมี

อัญมณีเสริมบารมีมี 4  อย่าง

1.  เต่าดำ             ใช้นิล (Black Spinel) แกะสลักเป็นรูปเต่า

2.  หงส์แดง         ใช้ทับทิม (Ruby)โกเมน (Garnet) แกะสลักเป็นรูปหงส์

3.  เสือเขียว         ใช้เพริโดต์ (Peridot) เขียวส่อง (Green  Sapphire ) แกะสลักเป็นรูปเสือ

4.  มังกรขาว        ใช้หยกสีขาว (Jade) แกะสลักเป็นรูปมังกรขาว

 

บทความที่เกี่ยวข้อง